ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  • Впровадження нового змісту загальної середньої освіти, нових технологій, інноваційної діяльності як важливих складових у реалізації особистісно-зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі 
  • Впровадження компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу 
  • Ефективне поєднання інваріантної та варіативної складових базового навчального плану 
  • Формування і розвиток сучасної демократичної особистості як творця і проектувальника власного життя 
  •  Створення умов для творчої самореалізації педагогічних працівників 
  •  Відкритість та демократизація управлінської діяльності