ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


 1. Статут закладу освіти
 2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності
 3. Структура на органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що  реалізуються в закладі освіти  та перелік освітніх компонентів, що передбачені освітньою  програмою
 6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником - ЗАКРІПЛЕНОЇ ТЕРИТОРІЇ НЕМАЄ
 7. Ліцензований обсяг та  фактична  кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 8. Мова освітнього процесу
 9. Наявність вакантних посад
 10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 
 11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них - ГУРТОЖИТОК ВІДСУТНІЙ
 12. Результати моніторингу якості освіти 
 13. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 14. Правила  прийому до закладу освіти
 15. Розмір плати за навчання
 16. Перелік додаткових  освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплата
 17. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 18. План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 19. Кошторис на 2021 рік
 20. Фінансовий звіт про надходження та використання усіх використаних коштів